תיקים לדוגמא במשרדנו

עופר שערים אוטומטיים בע"מ

חברת עופר שערים המחזיקה במפעל ליצור שערים אוטומטיים, חויבה ע"י עיריית ראשון לציון בגין חלק משטחה בסיווג "תעשיה / מלאכה", ובגין חלק אחר משטחה בו מצויים משרדיה, וכן בגין שטחים נוספים, בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר". 

עקב האמור, הוגשו ע"י משרדנו השגות ועררים לועדת הערר לענייני ארנונה אשר קבעה, בהסתמך על החלטות קודמות שלה במקרים אחרים, כי מרבית שטחי המשרדים יסווגו בתעריף "משרדים" (אשר שיעורו כפול מן התעריפים שנקבעו ל- "תעשיה / מלאכה").

על אף שועדת הערר קיבלה חלק מטענותינו, לא הסתפקנו בכך, ולכן הוגש ע"י משרדנו ערעור על ההחלטה לביהמ"ש לעניינים מנהליים, כאשר טענתנו המרכזית היא, כי לאור ניתוח מעמיק של הפרמטרים שנקבעו בהלכה יש לסווג גם את שטחי המשרדים בסיווג "תעשיה / מלאכה" ויש לראות את כלל הבניינים בהם מחזיקה עופר שערים כנכס אחד.

סוף דבר: ביהמ"ש קיבל את טענותינו במלואן וקבע בפסק-הדין כי, "מפעל המערערת אינו מתקן רב תכליתי, אלא מתקן הומוגני אשר יש לסווגו תחת סיווג "מלאכה" בשלמותו".
אם לא די בכך, פסק ביהמ"ש לטובת עופר שערים סך 50,000 ש"ח הוצאות ושכ"ט עו"ד.  לפסק הדין המלא.

סך שהופחת בגין הטיפול במשרדנו: בגין תיקון השומות נשואי הערעור נחסכו לעופר שערים מאות אלפי ש"ח, ומיום מתן פסה"ד ואילך עומד החיסכון על מאות אלפי ש"ח נוספים, המתווספים והולכים לאורך השנים.

מאפיית אנג'ל בע"מ

עיריית לוד השיתה על מאפיית אנג'ל שומות בגין היטלי תיעול, סלילה, מים וביוב בסך של כ- 2 מיליון ש"ח.
בעתירה שהוגשה ע"י משרדנו לבית המשפט המחוזי, נתבקש ביהמ"ש להורות על ביטול השומות, בין היתר מאחר והשומות הוצאו בחוסר סמכות וכן מהסיבה כי לשומות לא נלווה כל הסבר עובדתי או משפטי.

סוף דבר: בפסק דין תקדימי קיבל ביהמ"ש את העתירה שהוגשה ע"י משרדנו וקבע, כי דרישות התשלום שנשלחו על ידי העירייה בטלות, בין היתר מן הטעם שהעירייה לא המציאה את התחשיב עליהם מבוססים תעריפי ההיטלים ואף לא הוכיחה את סבירותו של התחשיב ולגבי היטל הביוב והמים גם בשל הסיבה של היעדר סמכות. לפסק הדין המלא
סך שהופחת בעקבות הטיפול במשרדנו: כ- 2 מיליון ש"ח.

משרד פרסום אשכנזי זלצמן בע"מ ו- חברת WANTED

עיריית תל-אביב השיתה על 2 החברות הנ"ל שומת ארנונה ובה הוחלט לחייבן גם בגין השטח של מרפסת הגג (כפי שכינתה אותה העירייה) הנמצאת בסמוך אליהן.
בערר שהוגש ע"י משרדנו לוועדת הערר לענייני ארנונה נטענו מגוון טענות כנגד החיוב.

סוף דבר: וועדת הערר קיבלה את טענותינו וקבעה, כי על העירייה להפחית משומת הארנונה את החיוב בגין השטח הנ"ל. להחלטת וועדת ערר המלאה
סך שהופחת בעקבות הטיפול במשרדנו: כ- חצי מיליון ש"ח, ונציין כי לאור תיקון השומה בעקבות טיפולנו, החיסכון ממשיך לאורך השנים.

קבוצת הילוך שישי
 
רשת מוסכי הילוך שישי על סניפיהם ברחבי הארץ מיוצגת ע"י משרדנו זה כמעט כ- 10 שנים אשר במסגרתן הצלחנו לייצר חסכון כמעט בכל מוסך ממוסכי הקבוצה, וכן בנכסים נוספים שלה.
בחלק מן המקרים לאחר מאבק משפטי נתקבלו בסופו של יום טענותינו ועקב כך תוקנו חיובי הארנונה, ובחלק אחר מן המקרים תוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, הושגו הסכמי פשרה מיטביים, כאשר בכל המקרים הנ"ל הושגה עבורם הפחתה משמעותית ביותר בחיובי הארנונה. בין יתר הטענות שהביאו לחסכון ניתן למנות למשל חסכונות שהושגו עקב שינוי סיווגים, תיקוני שטח, פטורים שונים, הנחות קצובות בזמן, טיפול בשטחים ריקים שהמוסך לא עושה בהם שימוש ושטחים שאינם ראויים לשימוש, חיובי כפל עקב טעויות של הרשות המקומית, החלת תעריפים מדורגים שלא ניתנו קודם לכם, שינויי מחזיקים ועוד ועוד. 

עסק לעיצוב וייצור שמלות כלה "LENNY"

עיריית תל אביב חייבה בארנונה לאורך שנים רבות חלק מן העסק הנ"ל כ"מסחר" בעוד שהמדובר הוא בחלק המשמש לייצור השמלות.
בגין כך הוגשה ע"י משרדנו תביעת השבה לכל הכספים שנגבו שלא כדין במהלך השנים ע"י העירייה, כאשר בין היתר נטען כי העירייה התרשלה באופן החיוב מאחר וידעה שהעסק מקיים פעילות ייצורית ולא מסחרית בכל מהלך השנים, היות ונערכו מטעמה ביקורות בנכס.

סוף דבר: ביהמ"ש קיבל את התביעה על אף שלא הוגשו השגות ועררים לאורך השנים, וקבע כי על העירייה להשיב לבעלי העסק את כל אותם כספים ששולמו ביתר רטרואקטיבית למשך 7 שנים.  לפסק הדין המלא