קנסות שפכים

קנסות בגין שפכים

במסגרת הקמת תאגידי המים והביוב בשנים האחרונות הוענקו להם סמכויות נרחבות בכל הנוגע לתשתיות המים והביוב, כאשר בכלל זה הוענקה להם הסמכות להטיל חיובים ולגבות קנסות בגין שפכים חריגים ו/או אסורים אשר יכולים להסתכם במאות אלפי ₪ ואף מיליוני ₪ בשנה, וזאת מכוח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – התשע"ד 2014, אשר הותקנו ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב לעניין זה לפני מספר שנים ותוקנו לאחרונה.

השם המתנוסס על הכללים הנ"ל אמנם מדבר על "מפעלים" אולם בהעמקה בהגדרות החוק עולה כי תחולתו נפרסת על מגוון סוגי העסקים ואין המדובר רק על "מפעלים תעשייתיים" בלבד, כך שלמעשה הגדרה זו כוללת בתוכה מגוון סוגי עסקים החל ממפעלי תעשייה ועד לעסקים המספקים שירותים שונים, כגון, אולמות אירועים ובתי-מלון.

מטרת כללים אלה, היא להגן על תשתית הביוב הציבורית מהזרמה של חומרים מזיקים וכן לפצות על העלויות העודפות הנגרמות לתאגיד המים, או מי מטעמו, בעת הטיפול בשפכים חריגים. לכן, כללים אלה מסדירים את פעילות התאגידים, כאשר אלה אמורים להודיע לכל "מפעל" על תוכנית ניטור אשר תיערך בשטחו וכן מורשים הם לבצע דגימות של איכות השפכים שאותם מממנים אותם עסקים או מפעלים.

לאחר תיקון הכללים בשנת 2014 נקבעו הוראות ברורות יותר לעניין תוכנית הניטור, מיקום עריכת הדיגום, סוג הדיגום (חטף או מורכב) הרשויות המפקחות וכיוצ"ב, אולם גם לאחר ההבהרות השונות שנעשו, עדיין נותרו בערפל סוגיות שונות הנוגעות לעניין. כך למשל, יש לשים לב כי מאחר ותחת המונח "מפעל" קיימים סוגי עסקים/חברות שונות, ישנה משמעות רבה למיקום הדיגום על תוצאות הדיגום וכפועל יוצא על הסכומים לתשלום. היות ותוואי החיבור למערכת הביוב משתנה בין סוגי ה"מפעלים" השונים לעיתים אין זה פשוט לקבוע את נקודת הדיגום הנכונה גם מכח הכללים החדשים.

בעניין זה נקבעו בכללים מועדים ברורים באשר לדיגום בו נמצאו על-ידי התאגיד חריגות כאלה ואחרות, ולפיהם על התאגיד לשלוח הודעת חיוב בגין החריגה תוך 60 מיום קבלת תוצאות הדיגום, וכנגד הודעת החיוב, רשאי ה"מפעל" להביא את טיעוניו בפני התאגיד תוך 30 יום מיום קבלתה, כאשר על החלטות התאגיד בטיעוניו רשאי "מפעל" להלין בחלק מן העניינים בפני ממונה שפכי תעשייה ובחלקם האחר למוסמך במשרד להגנת הסביבה וזאת תוך 60 יום מיום שנמסרו לו.

כפי שניתן לראות, בכללים החדשים נקבעו מספר מנגנוני ערר במועדים שונים לכל שלב בהליך הדיגום החל משלב ההודעה הראשונית של התאגיד על קיומה של תוכנית לניטור השפכים שבה בכוונתו לבצע דיגום בשטח ה"מפעל" ועד לאחר קבלת החיוב, כאשר גם בעניין זה נותרה אי בהירות מסוימת בכל הנוגע לגורם בעל הסמכות אליו יוגש הערר.

על-כן, ישנה חשיבות רבה בייעוץ משפטי מקצועי כבר בשלב בו "נפגשים" לראשונה עם הודעות התאגיד על קיומה של תוכנית ניטור. זאת על-מנת לטעון כנגד תוכנית הניטור, הדיגום, הודעת החיוב וכיוצ"ב תוך עמידה בסדי הזמנים הרלוונטיים לאותו העניין, כמו גם להפנות לבחינת הממצאים לבעלי מקצוע רלוונטיים, כאשר בסופו של יום על-ידי בחינה משפטית מקצועית ייתכן וניתן יהיה להביא להפחתת החיובים/הקנסות ואולי אף לבטלם.