השגה בענייני ארנונה

הדרך הראשונית והבסיסית ביותר בטיפול בבעיות ארנונה הוא הגשת השגה למנהל הארנונה לרשות המקומית הרלוונטית. את ההשגה יש להפנות למנהל הארנונה ברשות המקומית ולכלול בה את כל הטענות  הרלוונטיות לעניין.

בהקשר זה, חשוב לדעת שדיני הארנונה הינם דינים מורכבים ועבור גורמים שונים, ואפילו עורכי דין, שאינם בקיאים בדינים אלה המדובר בשדה מוקשים של ממש. משאלה הם פני הדברים, קם הצורך למשרד עו"ד, אשר עוסק כמעט אך ורק בענייני ארנונה. במשך כ- 20 שנים זו הייחודיות של משרדנו !  

משרדנו פועל בפריסה ארצית ומכיר את חוקי הארנונה תקנות הארנונה ופסקי דין (המתפרסמים חדשות לבקרים) לעומקן ולרוחבן בכל רשות מקומית. עד היום משרדנו חסך ללקוחותינו בתחום הארנונה עשרות מיליוני שקלים.

משרדנו ידע להציג את כל הטענות בצורה המקיפה ביותר בצירוף אסמכתאות רלוונטיות כדי למקסם את החיסכון הכספי

בהקשר זה חשוב לציין כי טענה שלא נטענה בהשגה, ייתכן שלא ניתן יהיה לטעון אותה בהמשך ולכן חשוב כבר בשלב הראשון לעשות עבודה מקצועית ורצינית ולהגיש השגה מסודרת, ערוכה עפ"י הדין, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות לעניין במידת הצורך.

לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו- 1976 את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום (קיימים לכך חריגים, אך לא מומלץ לקחת את הסיכון), וכל עוד המחלוקת אינה מגיעה לכדי הכרעה יש להמשיך ולהגיש השגה נוספת בפתיחת כל שנת כספים חדשה.

יש לשים לב כי לא כל טענה מקומה במסגרת השגה לפי החוק הנ"ל. הטענות שניתן לטעון בהשגה לפי החוק הנ"ל הן:

  1. טענה כי הנכס לא מצוי באזור הנכון, או בשטח המוניציפלי של הרשות.
  2. טעות בהודעת התשלום בציון גודלו של הנכס, סיווגו או השימוש שנעשה בפועל בנכס.
  3. הנישום אינו מחזיק בנכס המחויב.
  4. הנישום אינו בעל שליטה בחברה שלא שילמה ארנונה בגין נכס מסוים (ולכן לא ניתן לרדת לנכסיו האישיים) או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

הגשת ערר לוועדת הערר בענייני ארנונה

במידה ונדחו הטענות אשר פורטו בהשגה יש להמשיך ולהגיש ערר לועדת ערר לענייני ארנונה

אם כן, לאחר הגשת ההשגה, על מנהל הארנונה לתת תשובה בתוך 60 יום מקבלת ההשגה.

במידה ונדחו הטענות המפורטות בהשגה, כולן או חלקן, ניתן לערער תוך 30 יום על תשובת מנהל הארנונה וזאת לוועדת הערר ברשות המקומית הרלוונטי.

ועדת הערר מונה 3 אנשים אשר אמורים להכריע במחלוקת בין מנהל הארנונה לנישום.

במקרה הרגיל, ההליך בוועדת הערר הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין ודורש פעולות של הגשת תצהירים, הוכחות חקירות וחקירות נגדיות, סיכומים ולמעשה כל הסובב הליכים משפטיים רגילים.

יש לציין כי במרבית הסוגיות הנטל להוכיח את הטענה מול ועדת הערר הוא על מגיש ההשגה/הערר ולכן חשוב לבצע את התהליך בליווי עו"ד ארנונה (ורצוי גם להתחיל את התהליך עם עו"ד, שכן טעויות שנעשו במסגרת הטענות שנטענו בהשגה לעיתים כבר לא ניתן לתקן).

בדרך כלל ועד כמה שניתן, יש להגיש את כל הראיות שיש לכם כבר בשלב זה, הן לצורך שכנוע ועדת הערר והן למקרה שיהיה צורך לערער על החלטת ועדת הערר לביהמ"ש המחוזי, הוא ביהמ"ש לעניינים מנהליים.

למשרדנו התמחות מיוחדת בהגשת עררים לוועדות הערר בענייני ארנונה בכל הארץ וקיימות לא מעט ועדות ערר אשר כבר מכירות במוניטין שרכש משרדנו לאורך 20 שנים. כאמור, עד היום משרדנו חסך ללקוחותיו בתחום הארנונה עשרות מיליוני שקלים

ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר

לאחר ההליכים והדיונים שנערכו בוועדת הערר, דיונים שיכולים לקחת לעיתים זמן רב, נותנת ועדת הערר את החלטתה במחלוקת בין מנהל הארנונה לנישום. מיום שנמסרת החלטת וועדת הערר של הרשות המקומית, ניתן בתוך 60 יום, להגיש ערעור על החלטת ועדת ערר ארנונה, לבית המשפט לעניינים מנהליים.

ביהמ"ש המחוזי בדר"כ דן בערעור רק על בסיס החומר שהוגש בוועדת הערר ולכן חשוב לעשות עבודה מקצועית עוד בתחילת הדרך, בשלב ההשגה, ובטח ובטח בשלב הגשת הערר והדיונים בפני ועדת הערר.

אנו עוסקים במשך כ- 20 שנים בייצוג לקוחות מול הרשויות המקומיות בענייני ארנונה. משרדנו פועל בפריסה ארצית ומכיר את חוקי הארנונה תקנות הארנונה ופסקי דין (המתפרסמים חדשות לבקרים) לעומקן ולרוחבן בכל רשות מקומית. עד היום משרדנו חסך ללקוחותינו בתחום הארנונה עשרות מיליוני שקלים.

למשרדנו התמחות מיוחדת בהגשת ערעורים מנהליים בענייני ארנונה

על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, ניתן לערער לביהמ"ש העליון רק לאחר בקשה וקבלת רשות מביהמ"ש העליון.

עתירה מנהלית

מה לגבי הטענות שאינן מנויות בחוק שצויין לעיל?

ברמת העיקרון, בכל הקשור לטענות אשר לא פורטו בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו- 1976, יש לגשת בעתירה מנהלית לביהמ"ש לעניינים מנהליים  בתוך 45 יום, כאשר לפני כן יש למצות את ההליכים מול הרשות המקומית.

יצוין כי לעיתים קווי הגבול אינם כה חדים וברורים. קיימות פרשנויות בפסקי דין המרחיבות את סמכותן של ועדות הערר, וקיימות פרשנויות המצמצמות את סמכותן של ועדות ערר, ומשכך כה חשובה לדעתנו ההסתייעות בעורך דין ארנונה אשר מכיר את החקיקה בעניין ואת פסקי הדין הרבים שניתנו בביהמ"ש בנוגע לחקיקה זו.

משרדנו הינו מהמשרדים הבודדים בישראל המתמקדים בייצוג לקוחות מול הרשויות המקומיות דווקא בענייני ארנונה. נשמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם מול הרשויות. בזכות ניסיוננו העשיר הצלחנו לחסוך ללקוחותינו מיליוני שקלים בארנונה.

למשרדנו התמחות מיוחדת בהגשת עתירות מנהליות