השגה על ארנונה

במדינת ישראל ניתן להגיש השגה על ארנונה. 
אילו סיבות יכולות לשמש עילה להשגה על ארנונה?


לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו- 1976 מי שחוייב בארנונה רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה על יסוד טענה מטענות אלה :
  1. הנכס לא מצוי באזור, או בשטח המוניציפלי של הרשות בעת בקשת חיוב תשלום הארנונה.
  2. טעות בהודעת התשלום בציון גודלו של הנכס, סיווגו או השימוש שנעשה בפועל בנכס.
  3. הנישום אינו מחזיק בנכס המחויב.
  4. הנישום אינו בעל שליטה בחברה שלא שילמה ארנונה בגין נכס מסוים (ולכן לא ניתן לרדת לנכסיו האישיים) או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס. 
מה לגבי הטענות שאינן מנויות לעיל ?

ברמת העיקרון, לעניין טענות אשר לא פורטו בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו- 1976, יש לגשת בעתירה מנהלית לביהמ"ש לעניינים מנהליים (המדובר בבימ"ש מחוזי) בתוך 45 יום (גם בעניין זה יש חריגים ולעיתים יש לפנות לערכאות אחרות), כאשר לפני כן יש למצות את ההליכים מול הרשות המקומית. 

יצוין כי לעיתים קווי הגבול אינם כה חדים וברורים. קיימות פרשנויות בפסקי דין המרחיבות את סמכותן של ועדות הערר, וקיימות פרשנויות המצמצמות את סמכותן של ועדות ערר, ומשכך כה חשובה לדעתנו ההסתייעות בעורך דין ארנונה אשר מכיר את החקיקה בעניין ואת פסקי הדין הרבים שניתנו בביהמ"ש בנוגע לחקיקה זו. 
 

מה לוח זמני הגשת השגה על ארנונה

כאמור, את ההשגה ניתן להגיש לכל המאוחר תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת תשלום הארנונה השנתית (קיימים לכך חריגים, אך לא מומלץ לקחת את הסיכון).
לאחר הגשת ההשגה, על מנהל הארנונה לתת תשובה בתוך 60 יום מקבלת ההשגה.
לאחר התשובה הנמסרת ממנהל הארנונה, ניתן לערער תוך 30 יום על התשובה שנמסרה לוועדת הערר השייכת לרשות המקומית. במקרה הרגיל, ההליך בועדת הערר הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין ודורש הליכים של הגשת תצהירים, הוכחות חקירות וחקירות נגדיות, סיכומים ולמעשה כל הסובב הליכים משפטיים רגילים.
כאשר תימסר החלטת וועדת הערר של הרשות המקומית, ניתן תוך 45 יום, להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.לאחר מכן, ניתן לערער לביהמ"ש העליון רק לאחר בקשה וקבלת רשות מביהמ"ש העליון. 
סגירת תפריט
פנה ישירות לעו"ד / נוטריון
שלח WhatsApp
דילוג לתוכן