הפחתת ארנונה לעסקים

הפחתת ארנונה לעסקים היא דבר אפשרי בהחלט ולכן מומלץ שלא לראות בחיובי הארנונה כחיובים "קשיחים" אשר אינם ניתנים לשינוי. משרדו של עורך הדין שי ויסבוך הצליח להביא לחסכונות רבים בארנונה לעסקים ( מס' דוגמאות ניתן למצוא בעמ' תיקים לדוגמא במשרדנו ) למגוון רחב של חברות עסקיות במשק. לעיתים הפחתת עלויות הארנונה הן כה ניכרות עד כדי כך שהחיסכון יכול במקרים מסוימים להפוך עסק מפסיד לעסק מרוויח אך ורק בשל חסכון בשורת ההוצאות.
 

הנוסחה להפחתת ארנונה לעסקים

המתכון שיכול להביא לידי הפחתת ארנונה לעסקים אינו נוסחת קסם, ויכול להשתנות בצורה ניכרת ממקרה למקרה. בבסיסו עומדת ההבחנה בין תפיסתה של הרשות המקומית את העסק המדובר, שטחו, מיקומו, השימוש שנעשה בו וכיוצ"ב לבין אוסף רב של חקיקה, תקדימים משפטיים והלכות מחייבות ( אשר לעתים אף פקידי הרשות המקומית עצמה אינם מודעים לקיומם) כמו גם הכרת מדיניותה של הרשות המקומית הספציפית במקרים אחרים בעלי רלוונטיות לעסק הנבדק (בבחינת "תורה שבעל פה" הקיימת בכל רשות ורשות).
הדרך הטובה ביותר להוזלת חוב הארנונה מתחילה בהבנה מפורטת ומדויקת ממה הורכב החיוב ומה הם קובעי המס השונים ("קובעי המס" הם הפרמטרים הספציפיים של העסק הנבדק המשמשים לקביעת גובהו של חיוב הארנונה). כך למשל, בצווי הארנונה של כל רשות ורשות יש תעריפים שונים לשימושים שונים ולסיווגים שונים כאשר לעיתים ההגדרות אינן כה ברורות רק עורך דין הבקיא בפרטי הפרטים של צו הארנונה, ומכיר היטב את החקיקה וההלכות השונות, יכול להביא לידי הפחתת ארנונה לעסקים בצורה משמעותית. לעיתים שינוי בסיווג הנכס לבדו יכול להביא להפחתה ניכרת של ארנונה לעסקים. לשם כך במשרד עורך הדין שי ויסבוך קיים מאגר נתונים אדיר, פרי עבודה של שנים רבות, המאפשר למקסם את אפשרויות החיסכון בכל מקרה ומקרה. משכך, בדיקה מקצועית של עורך הדין בעניין האפשרות להפחתת ארנונה לעסקים יכולה להביא להוזלה משמעותית בסכומי עתק בחיוב הארנונה, ממגוון סיבות אשר לפחות חלקן אינן ניתנות לאיתור בעין בלתי מקצועית.